• मधु दयाल सैंजू

  • हरि रायमाझी

  • भुषण ध्वजराजलवट

  • सन्तोष लाल श्रेष्ठ

  • शिव प्रसाद देवकोटा