क्र.सं सदस्यता नं. फर्मको नाम प्रोप्राईटरको नाम ठेगाना क्षेत्र नं
न्यू श्रीराम आयल स्टोर्स श्री राम प्रसाद श्रेष्ठ आर्यभन्ज्याङ्ग
भट्टराई स्टोर्स श्री रविन्द्र नाथ भट्टराई आर्यभन्ज्याङ्ग
रम्भा स्टोर्स श्री रिम प्रसाद श्रेष्ठ आर्यभन्ज्याङ्ग
पुजा हार्डवेयर श्री गणेश प्रसाद रिजाल आर्यभन्ज्याङ्ग
१५ जय श्री राम सप्लायर्स श्री राम प्रसाद श्रेष्ठ आर्यभन्ज्याङ्ग
४७४ आर.डि.एस ट्रडर्स श्री दिपेन्द्र भट्टराई आर्यभन्ज्याङ्ग
४९१ श्री खडक बहादुर थमन बहादुर गाहाँ श्री थमन बहादुर गाँहा अगाहा खोला
५१० बशाहा स्टोर्स श्री विनोद कुमार श्रेष्ठ ताहुँँ
५७२ जल्पा देवी स्टोर्स श्री सन्तु श्रेष्ठ आर्यभन्ज्याङ्ग
१० ५७३ नारायण किराना स्टोर्स श्री नारायण सिंह थापा आर्यभन्ज्याङ्ग
११ ५७४ पुर्ण किराना पसल श्री पुर्ण प्रसाद श्रेष्ठ आर्यभन्ज्याङ्ग
१२ ६५५ फणिन्द्र फेन्सी स्टोर्स श्री फणिन्द्र दास श्रेष्ठ आर्यभन्ज्याङ्ग
१३ ६५६ दुर्गा किराना स्टोर्स (होटल) श्री दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ हुँमिन, ७
१४ ६५९ संजय फेन्सी स्टोर्स श्री संजय कुमार श्रेष्ठ आर्यभन्ज्याङ्ग
१५ ६६० श्री शारदा सिरक ढसना फोम सेन्टर श्री खुम प्रसाद श्रेष्ठ आर्यभन्ज्याङ्ग
१६ ६६२ अन्जान फेन्सी स्टोर्स श्री राम प्रसाद श्रेष्ठ ताहुँँ
१७ ६७९ उर्मिला किराना पसल श्री हुँम बहादुर श्रेष्ठ ताहुँँ, ८
१८ ६८० एलिजा भाडा तथा किराना स्टोर्स श्री ईश्वरी प्रसाद श्रेष्ठ ताहुँँ, ८
१९ ६८३ सत्यवती स्टोर्स श्री राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ताहुँँ, ५
२० ६८४ सिंजाली स्टोर्स श्री घन बहादुर सिंजाली ताहुँँ, ५
२१ ६८५ आदेश स्टोर्स श्री कुमार दास श्रेष्ठ ताहुँँ, ५
२२ ६८६ राधा किराना पसल श्री दया प्रसाद श्रेष्ठ ताहुँँ, ८
२३ ६८७ राना स्टोर्स श्री बल बहादुर राना ताहुँँ, ५
२४ ६८९ मनोज फेन्सी स्टोर्स श्री मनोज श्रेष्ठ ताहुँँ, ८
२५ ६९३ ज्ञानु स्टोर्स श्री नेत्र बहादुर नगरकोटी ताहुँँ, ८
२६ ६९९ श्रेष्ठ भाडाँ पसल श्री ध्रव कुमार श्रेष्ठ ताहुँँ, ८
२७ ७०५ राजा किराना पसल श्री झमन बहादुर राज मगर रामपुर
२८ ७१३ रायमाझी किराना स्टोर्स श्री रेवत बहादुर रायमाझी अगाहाखोला ५
२९ ७१९ केवल फेन्सी स्टोर श्री केशव प्रसाद श्रेष्ठ हुँमिन ६ पाल्पा
३० ७९९ बिजय भाडा पसल श्री पदम बहादुर थापा आर्यभन्ज्याङ
३१ ८८९ ज्ञवाली स्टोर्स श्री तिलकराम ज्ञवाली आर्यभन्ज्याङ
३३ ८९१ संगिता मेनुका स्टोर्स श्री गणेश प्रसाद श्रेष्ठ आर्यभन्ज्याङ्ग
३३ ९०५ त्रिशतmी किराना पसल श्री दिपक ढुंगाना गाबटुङ १ पाल्पा
३४ ९०६ खनाल किराना पसल श्री तुल्सी प्रसाद खनाल खोरबारी ४ पाल्पा
३५ ९१३ कल्याण किराना पसल श्री मन नारायण श्रेष्ठ वीरुकोट ४ पाल्पा
३६ ९४२ वि.एस. स्टोर्स श्री जिवन भट्टराइ आर्यभन्ज्याङ १
३७ ९५६ श्रेष्ठ एग्रोभेट सेन्टर श्री अनिल श्रेष्ठ आर्यभन्ज्याङ १
३८ ९६७ कोइराला मेडिकल हल श्री गोपाल प्रसाद काइराला आर्यभन्ज्याङ १
३९ ९७८ थापा किराना पसल श्री ईन्द्र बहादुर गाहा धोरवन्दा ३ पाल्पा
४० ९७९ रिजाल हार्डवेयर एण्ड सप्लायर्स सुश्री पुजा रिजाल आर्यभन्ज्याङ १
४१ १०१७ पाण्डे किराना पसल श्री प्रेम प्रकास पाण्डे जल्पा ७  पाल्पा
४२ ११०८ मालागिरी सप्लायर्स श्री राम कुमार श्रेष्ठ ताहुँँ ८
४३ ११०९ सोनी मेडिको कर्नर श्री मिलन ध्वज श्रेष्ठ आर्यभन्ज्याङ ५
४४ ११११ राना  किराना पसल श्री देब बहादुर राना राम्दी २ दलमडाडा
४५ १११२ ज्योती बिन्दु कपडा तथा फेन्सी स्टोर्स श्री विन्दु श्रेष्ठ आर्यभन्ज्याङ १
४६ ११३३ पौडेल किराना पसल श्री राम बहादुर पौडेल क्षेत्री पिपलडाडा ५
४७ ११३५ पन्थी गल्ला तथा किराना भण्डार श्री रामेश्वर पन्थी सातदोवाटे ६
४८ ११७६ बि.एस. स्टोर्स श्री बिण्णु बहादुर वोमरेल हुँमीन ४
४९ ११७७ कल्पना भाडा पसल श्री माधव प्रसाद श्रेष्ठ आर्यभन्ज्याङ १
५० ११७८ पंगेनी गल्ला किराना पसल श्री केशव राज पंगेनी जब्कादी ७
५१ १२१५ प्रसिद्ध फिड एण्ड पोल्ट्री सप्लायर्स श्री टिका लाल महर्जन अँगाहाखोला ५ पिपलडाँडा
५२ १३१५ युनिसा किराना पसल श्री नारायण श्रेष्ठ धोरबन्दा ७
५३ १२४८ तुल्सी सप्लायर्स श्री तुल्सी राम ज्ञवाली आर्यभन्ज्याङ १
५४ १२४९ सत्यवती सुनचादी पसल श्री रामकृण्ण सुनार आर्यभन्ज्याङ १
५५ १२५१ सगरमाथा किराना पसल श्री रिम बहादुर थापा ओमभन्ज्याङ ४
५६ १३२५ सिद्धबाबा डिजिटल फोटो तथा टि.भी. नेटवर्क श्री शिव हरी अमात्य राम्दी २
५७ १३४२ सुनारी किराना पसल श्री पिताम्बर सुनारी मगर आर्यभज्याङ
५८ १३५२ ढुगाना किराना पसल श्री शिव प्रसाद उपाध्याय धोरबन्दा ७
५९ १३५५ नितेस फेन्सी स्टोर्स श्री हिम नारायण श्रेष्ठ बिरकोट ४
६० १३५६ जय दुर्गा स्टोर्स श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ बिरकोट ४
६१ १३५७ अशोक सुनचादी पसल श्री राम प्रसाद सुनार ताहुँँ ८
६२ १५२४ डम्बर सिंह मश्राङ्गी श्री डम्वर सिं मश्राङ्गी ताहुँँ ४
६३ १५७० मिलन स्टोर्स श्री कोशल बहादुर पौडेल ताहुँँ ९
६४ १५७६ सुर्य कस्मेटिक कर्नर श्री कालिदास श्रेष्ठ ताहुँँ ८
६५ १६०२ आशिका एण्ड सुप्रिया सुनचादी पसल श्री भीमबहादुर सुनार पिपलडाडा ५ पाल्पा
६६ १६०५ भण्डारी किराना पसल श्रीधर भण्डारी हुँँगी ४ पाल्पा
६७ १६२२ चण्डेश्वरी हार्डवयर सेन्टर श्री पार्वती श्रेष्ठ ताहुँँ ८
६८ १६२४ ढड्यान फिड पोल्ट्री सप्लायर्स श्री नारायण प्रसाद श्रेष्ठ पोखराथोक ८
६९ १६४१ अभिमन्यू स्टोर्स श्री अभिमन्यू श्रेष्ठ ताहुँँ ८
७० १६४२ सुस्मिता कस्मेटिक तथा किराना पसल श्री हुँम कुमारी श्रेष्ठ हुँमिन ६
७१ १६४३ मोबाईल केयर श्री अनिल बिक्रम श्रेष्ठ ताहुँँ ८
७२ १६४४ मेग्नम स्टोर्स श्री मिन बहादुर श्रेष्ठ देउराली ४,ताहुँँ
७३ १६४५ खरु रेष्टुरेण्ट श्री डिल बहादुर खरु मगर ताहुँँ ८
७४ १६५४ मिलन कस्मेटिक पसल श्री धनबहादुर राना ताहुँँ ८
७५ १६५७ प्रविन किराना स्टोर्स श्री राज कुमार श्रेष्ठ ढुंगाना बेसी ६, गल्धा पाल्पा
७६ १७७९ सुजु रेष्टुरेन्ट श्री लक्ष्मी ढुगाना चिर्तुङ्गधारा