10 Aug 2017

सदस्यता नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना

सदस्यता नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना
पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता लिनु भएका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई आ.व.२०७४।०७५ को आफ्नो सदस्यता नवीकरण यही २०७४ आश्विन मसान्त भित्र गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ । सो अवधिपछि नवीकरण गर्नका लागि विधान बमोजिम बिलम्ब शुल्क रु.२५।– लाग्नेछ । २०७४ चैत्र मसान्तसम्म पनि सदस्यता नवीकरण नभएमा विधान बमोजिम सदस्यता खारेज हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । साथै सदस्यता नवीकरण शुल्क तपसिल बमोजिम लाग्ने व्यहोरा पनि जानकारी गराइन्छ ।

साधारण सदस्यको लागि रु.३७५।–
एशोसियट सदस्यको लागि रु.१०००।–
वस्तुगत सदस्यको लागि रु.१५००।–
नवीकरण शुल्कका साथ संस्कृति संरक्षण शुल्क रु.५०।– , संघको बुलेटिन शुल्क रु.५०।– र हितकोष नवीकरण शुल्क रु.३००।– पनि लाग्नेछ ।

 

पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघ
भगवतीस्थान, तानसेन, पाल्पा
सम्पर्क नं. ः ०७५–५२०१३३, ५२११६४