10 Aug 2017

सदस्यता नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना

सदस्यता नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना
पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता लिनु भएका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई आ.व.२०७५/०७६ को आफ्नो सदस्यता नवीकरण यही २०७५ आश्विन मसान्त भित्र गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ । सो अवधिपछि नवीकरण गर्नका लागि विधान बमोजिम बिलम्ब शुल्क रु.२५।– लाग्नेछ । २०७५ चैत्र मसान्तसम्म पनि सदस्यता नवीकरण नभएमा विधान बमोजिम सदस्यता खारेज हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । साथै सदस्यता नवीकरण शुल्क तपसिल बमोजिम लाग्ने व्यहोरा पनि जानकारी गराइन्छ ।

साधारण सदस्यको लागि रु.३७५।–
एशोसियट सदस्यको लागि रु.१०००।–
वस्तुगत सदस्यको लागि रु.१५००।–
नवीकरण शुल्कका साथ संस्कृति संरक्षण शुल्क रु.५०।– , संघको बुलेटिन शुल्क रु.५०।– र हितकोष नवीकरण शुल्क रु.३००।– पनि लाग्नेछ ।

 

पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघ
भगवतीस्थान, तानसेन, पाल्पा
सम्पर्क नं. ः ०७५–५२०१३३, ५२११६४