पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको क वर्गको सदस्यका रुपमा आवद्ध रहेको छ । यस संघले अन्य जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघहरुसँग लगायत सम्बन्धित अन्य संघ संस्थासँग सम्बन्ध कायम गरी सहयोग तथा सूचनाहरुको आदान प्रदान गर्दै आईरहेको छ । त्यस्तै गरी German Federation of Small Business(ZDH), Techonet Asia(TA), gtz/PSPP÷SEQUA तथा जर्मन विकास सेवा (ded) का साथ सहकार्य गरी संघको संस्थागत विकासमा टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रमहरु तथा अन्य प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु, तालिमहरु सम्पन्न गरेको छ । वर्तमानमा यस संघले GTZ/INCLUDE÷SEQUA-xfn GIZ/INCLUDE÷SEQUA को सहयोगमा संघ सचिवालयमा व्यवसाय सेवा केन्द्र (One Stop Shop)को स्थापना गरी एकै थलोबाट विभीन्न व्यवसायिक सेवाहरु उपलब्ध गराउने कार्यहरु सम्पन्न गरिसकेको छ ।